MOŻE ZMNIEJSZYĆ ATROFIĘ MÓZGU

„Samoistnie podawany przeciwutleniacz, którym jest kwas liponowy może zmniejszyć atrofię mózgu u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (SPMS) przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i tolerancji,  badania sugerują nowe obrazowania”. Ci, którzy brali 1200 mg „kwasu liponowego dziennie mieli znacznie niższą  szybkości zaniku całego mózgu” od grupy porównywalnej, której podawano placebo, a fakt ten potwierdziło […]

ZAGROŻENIE ZDROWIA ZŁYM AKTEM PRAWNYM A ODSZKODANIE

To jedna z ważniejszych spraw ludzi chorych na stwardnienie rozsiane ukazująca stosunek organizacji pozarządowej jaką jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, które ma obowiązek prawny z mocy swojego Statutu do reprezentowania także osób chorych w wieku 60+. To jedna z ważniejszych publikacji o pomyłce AOTMiT i MINISTRA ZDROWIA odmawiających podania bardzo drogiego leku, a co za […]

KONGRES ECTRIMS

Właśnie  odbywa się doroczny Kongres i ruszyła maszynka do mielenie trudnych tematów dotyczących stwardnienia rozsianego.  Kierowanie swoim postępowaniem przez chorego na stwardnienie rozsiane, a zwłaszcza depresją i zmęczeniem będą się podobno zajmowali tam w szczególny sposób. Ważne jest też poświęcenie miejsca zintegrowanej opiece osób z zaawansowaną chorobą oraz rozwiązywanie problemów osób z ciężkim stwardnieniem rozsianym […]

TAMOXYFEN CZY BĘDZIE NOWYM LEKIEM NA SM LEK W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI?

” Znaczne wysiłki są obecnie podejmowane w celu opracowania leków zwiększających odbudowę mieliny. Zastosowanie tamoksyfenu ma kilka zalet w stosunku do rozwoju nowych leków. Na przykład, ma doskonały profil bezpieczeństwa który został poddany próbie czasu przez wyczerpujące zastosowanie w klinice” – podaje MS News Today. Podczas leczenia tamoksyfenem zaobserwowano wzrost liczby oligodendrocytów mózgu, a ma […]

ZŁOŻONY ASPEKT STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Zastanawiam się nad tym skąd biorą się choroby? Oczywiście zakażenie po otwarciu naskórka wywołują bakterie żyjące w miejscu, w którym go otarliśmy. Tak bywa zazwyczaj, ale regułę potwierdzają wyjątki. Jednak, gdy przyczyna naszej destabilizacji jest inna, organizm funkcjonuje odmiennie, od zwyczajnego sposobu działania bez tworzenia zewnętrznie widocznych, dostrzeganych naocznie zmian mamy do czynienia z chorobą, […]

A MOŻE LEKI W STWARDNIENIU ROZSIANY!

Poniżej zamieszczam wykaz badań nad lekami na stwardnienie rozsiane, nad którymi czynności są wykonywane z podziałem na te, które mają zastosowanie do postaci rzutowo-remisyjnej, do postaci postaci pierwotnie postępującej i wtórnie postępującej. Bardzo pocieszające jest, że tak szeroko zostało ujęte badanie leków dla chorych na stwardnienie rozsiane, bo dzięki temu każdy będzie miał co mu […]

TUBA NADAŁA

Tuba nadała, że w Polsce leczy się stwardnienie rozsiane u wszystkich coraz intensywniej, bo są nowe leki. Warto podkreślić ze fakty temu przeczą. Faktycznie w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. […]