ZBIERANIE INFORMACJI O STWARDNIENIU ROZSIANYM

„Nowe amerykańskie prawo mające na celu aktualizację i rozszerzenie danych dotyczących Amerykanów ze stwardnieniem rozsianym (MS) i podobnymi chorobami znacznie przyspieszy badania nad chorobami, stwierdziło National SMA (National Multiple Sclerosis Society)”. A zatem w USA będą zbierać dane o SM. I jest to niesamowicie ważne dla poszukiwania związków przyczynowych powstawania SM w tym tak wielkim […]

WYLECZĘ NA WÓZKU

Oczywiście, że wyleczę stwardnienie rozsiane na swoim wózku inwalidzkim będąc nie tylko w domu. Wykaże, że się da i nie będą mną targały obawy, strachu nie będę czuł, wstrętu. Wózek jest sposobem, metodą, której nie wyobrażałem sobie jako miejsce kreatywne, a los mi go darował – bo tak o tym trzeba myśleć -więc korzystam. Na […]

SPOSOBY POKONANIA BARIERY KREW-MÓZG W MYSIM STWARDNIENIU ROZSIANYM

Z mysiego medolu stwardnienia rozsianego wynikają dwie drogi przenikania do mózgu i rdzenia kręgowego komórek odpornościowych Th 1 i Th 17 powodujących SM. W przypadku komórek Th1 do przenikania przez barierę krew-mózg wykorzystywane są struktury zwane caveolae, które istnieją na powierzchni komórek śródbłonka. „Caveolae to inwokacje błony komórkowej, które tworzą małe jamki i są sposobem […]

WAŻNE W STWARDNIENIU ROZSIANYM OLIGODENDROCYTY

„Biorąc pod uwagę kluczową rolę patologii oligodendrocytów w MS, zastąpienie tych komórek produkujących mielinę byłoby obiecującym podejściem terapeutycznym, szczególnie jeśli można zastosować autologiczne (z tego samego osobnika) źródła progenitorowych komórek oligodendrocytów (OPC)”. Niestety nie mam wiedzy o patologii oligodendrocytów w MS wobec czego zadałem autorom pytanie „Czy można dowiedzieć się więcej na temat „patologii oligodendrocytów”, […]

BĘDĄ PRÓBY KLINICZNE LECZENIA WTÓRNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO. SYMWASTATYNA.

UWAGA :”Duża próba fazy 3, przeprowadzana w ośrodkach w Wielkiej Brytanii, przetestuje skuteczność symwastatyny, szeroko stosowanej doustnej statyny, w ewentualnym leczeniu wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego (SPMS), sponsorem ogłoszonego badania jest University College of London Hospitals (UCLH)”. „Stosowana jest jako lek zmniejszający stężenie lipidów, ma także dodatkowe działanie plejotropowe na układ krążenia poprzez wpływ na czynność […]

BUDZIĆ NADZIEJE NA LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Czytam, a już tyle różnych nadziei miałem, ale to co piszą brzmi wiarygodnie, bo faktycznie autor nie przesadza i twierdzi, że „Terapia remielinizacyjna jest na horyzoncie jako innowacyjne leczenie stwardnienia rozsianego (MS), według mojego neurologa. Te terapie były na moim radarze przez ostatnie kilka lat, ale by usłyszeć, że mój neurolog mówi, że mogą one […]

GENETYKA STWARDNIENIA ROZSIANEGO – REGULACJA EPIGENETYCZNA

„Naukowcy odkryli molekularny mechanizm, według którego wariant genetyczny HLA-DRB1 * 15: 01 jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka stwardnienia rozsianego, pokazują nowe badania. Analizując kilka badań, naukowcy odkryli, że ryzyko związane z wariantami HLA-DRB1 wynika z konkretnej modyfikacji DNA zwanej metylacją. Metylacja jest procesem, w którym grupy metylowe są dodawane do cząsteczki DNA; może zmienić aktywność DNA, […]