NOWE BADANIA WIRUSÓW

Nadchodzi pora typowo dżdżysta i zimna sprzyjająca wirusom, których chorzy na stwardnienie rozsiane moim zdaniem powinni unikać skoro wirusy nie unikają ich. A powinni to robić dlatego, że moje obserwacje potwierdzają, iż wirusy są zaczynami tworzącymi stany zapalne stwardnienia rozsianego. To nie tylko ja przekonałem się na sobie o konieczności unikania wirusów, ale są to […]

GILENYA A TYSABRI

Jak zastrzegł autor artykułu zamieszczonego na www pod adresem podanym na końcu „To nie jest badanie kliniczne, ale ten raport wskazuje, że Tysabri (w porównaniu z Gilenya) wykazało większą redukcją przebiegającej z rzutami choroby MS i wykazywało się większym prawdopodobieństwem braku aktywności choroby w ciągu dwóch lat”. Taka informacja jest do niepogardzenia, ale trzeba ją […]

CZY HEPARYNA NAPRAWIA MIELINĘ – BADANIA W WIELKIEJ BRYTANII

I mogą być bardzo obiecujące. Ale o badaniach niżej. „MS Society w Wielkiej Brytanii finansuje nowy projekt na Uniwersytecie w Glasgow, w Szkocji, w celu zbadania, czy heparyną, lekiem powszechnie stosowany przez pacjentów po udarze mózgu, można naprawić uszkodzenia układu nerwowego u osób ze stwardnieniem rozsianym (MS)”. MS ma charakter postępujący, neurodegeneracyjny. Faktem jest, ze […]

ZAGROŻENIE ZDROWIA ZŁYM AKTEM PRAWNYM A ODSZKODOWANIE CZĘŚĆ II

Spojrzenia prawdzie w oczy wymagała moja konstatacja z dnia 02-09-2016 r. skierowana do RADY GŁÓWNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO, która brzmiała: „W omawianym przypadku lek, którym jest interferon beta był w 2003 r. dostępny w kraju i był refundowany, ale tylko dla wybrańców, zaś ograniczenie dostępności z powodu wieku było sztuczne, a zatem fałszywe i […]

STWARDNIENIE ROZSIANE CZĘSTSZE WŚRÓD KOBIET

Czytając te „objawienia” proszę zwrócić uwagę na fakty, które prowadzą nas do jednej refleksji o złożoności problemu choroby SM z jednej strony, a z drugiej prostota dotarcia do ewentualnych źródeł choroby. Nie wyczerpuje poruszony temat w żaden sposób jej złożoności biologicznej, ale jest ważnym przyczynkiem, zresztą jednym z wielu do znajomości jej pochodzenia równie w […]

MOŻE ZMNIEJSZYĆ ATROFIĘ MÓZGU

„Samoistnie podawany przeciwutleniacz, którym jest kwas liponowy może zmniejszyć atrofię mózgu u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (SPMS) przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i tolerancji,  badania sugerują nowe obrazowania”. Ci, którzy brali 1200 mg „kwasu liponowego dziennie mieli znacznie niższą  szybkości zaniku całego mózgu” od grupy porównywalnej, której podawano placebo, a fakt ten potwierdziło […]

ZAGROŻENIE ZDROWIA ZŁYM AKTEM PRAWNYM A ODSZKODANIE

To jedna z ważniejszych spraw ludzi chorych na stwardnienie rozsiane ukazująca stosunek organizacji pozarządowej jaką jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, które ma obowiązek prawny z mocy swojego Statutu do reprezentowania także osób chorych w wieku 60+. To jedna z ważniejszych publikacji o pomyłce AOTMiT i MINISTRA ZDROWIA odmawiających podania bardzo drogiego leku, a co za […]