ODKRYCIE STULECIA. NAUKOWCY ODKRYLI MARKER STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Naukowcy odkryli pierwszy biomarke we krwi stwardnienia rozsianego (MS) – identyfikator chemiczny we krwi. „Odkrycie powinno prowadzić do prostego badania krwi, które sprawia, że szybciej i łatwiej jest śledzić przebieg MS, wyniszczającą chorobę ośrodkowego układu nerwowego dotyka około 2,3 mln ludzi na całym świecie”. „ W Macquarie University naukowcy z Australii prowadził 12-letni międzynarodowy wysiłek, […]

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA W STWARDNIENIU ROZSIANYM

„Wielokrotna stymulacja magnetyczna w mózgu, może przyczynić się do odbudowy sieci mózgu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS), co prowadzi do poprawy pamięci roboczej. Jednak konieczne są dalsze badania, potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności z procedury w leczeniu MS”. „Wyniki zostały opublikowane w Journal of Neurology, Neurosurgery i psychiatrii, w studium zatytułowanym „Aktywacja mózgu i łączność […]

MÓZG NIE CAŁY ALE PO NOWEMU

„Odkrycie nowego typu komórki układu odpornościowego w błonach pokrywających mózg może prowadzić do zrozumienia wpływu systemu odpornościowego w mózgu. Może to również prowadzić do nowych terapii stwardnienia rozsianego (MS) oraz innych chorób neurodegeneracyjnych”. „Odkrycie komórek w mózgu jest nie tylko zaskakujące, ale również sugeruje, że komórki mogą odgrywać rolę w komunikacji między drobnoustrojami, które zamieszkują […]

BADANIA POTWIERDZAJĄ

Interleukiny oznaczane w medycynie przez skrót IL to grupa cytokiny, czyli swoisty zbiór białek, które mogą wybiórczo pobudzać inne białka wpływające np. na wzrost czy pobudzenie komórek układu odpornościowego i czego nie można pomijać także tych, które biorą udział w procesach krwiotwórczych. Nowe badania potwierdzają zaangażowanie trzech wariantów genetycznych lub mutacji genu interleukiny-23A (IL-23A) wywołujących […]

ZAFAŁSZOWANIE LECZENIA STARDNIENIA ROZSIANEGO

To zbieg granic wydaje mi się był przyczyną zafałszowania leczenia jednej z najtrudniejszych chorób cywilizacyjnych czasów mnie współczesnych. Jedną z granic wydają się być duże nakłady na jej leczenie. Stąd ingerencja tzw. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji /w skrócie AOTMiT/ w przebieg choroby skutkująca w sposób sztuczny wyznaczeniem granic finansowania przysługujących choremu w ramach […]

ZAGROŻENIE ZDROWIA ZŁYM AKTEM PRAWNYM A ODSZKODOWANIE CZĘŚĆ III

Ciąg dalszy /czytaj wcześniejsze publikacje/ Całkowitą śmiesznością okrywa adwokaturę w moich oczach, a mam nadzieję, że i w oczach czytelników wypowiedź w imieniu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego mec. Maślińskiego o „istnieniu kwestii przedawnienia”. Ten „gościu” tak do mnie pisze: „Biorąc pod uwagę, że raport AOTM, jest publikowany na stronie internetowej, to wiadomość o ewentualnej szkodzie […]

BIOTYNA JESZCZE RAZ

Już starożytni – tak zaczynał swój każdy wywód mój nauczyciel łaciny – uważali, – a ja kontynuując dodam – że biotyna może mieć potencjalne zastosowanie jako lek w leczeniu postępującej postaci stwardnienia rozsianego. „Biotyna i B7 to rozpuszczalne w wodzie witaminy, często określanych jako witaminy H i jest tradycyjnie stosowana jako dodatek do poprawy wytrzymałości […]